Babilala    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Khóa học Tiếng Anh
Tiếng Anh Lớp 6
star star star star star
4.8 (184 comment)
5868 học sinh đang học
100+ Video bài học 400+ bài tập ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nghe, nói, đọc, viết xoay quanh các chủ đề: gia đình, trường học, bạn bè,...

Giáo viên giảng dạy:
Davin Reid, Adam Lewis, Dean Logan, Phillip Toop, Nicole Goyder, Elisabeth Donnan
Tiếng Anh Lớp 7
star star star star star
4.8 (150 comment)
5372 học sinh đang học
100+ Video bài học 300+ bài tập ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nghe, nói, đọc, viết xoay quanh các chủ đề: ẩm thực, danh lam thắng cảnh địa phương,...

Giáo viên giảng dạy:
MaryEllen Powers, Adam Lewis, James McFadyen, Cayman Fitzhugh
Tiếng Anh Lớp 8
star star star star star
4.8 (135 comment)
4398 học sinh đang học
100+ Video bài học 300+ bài tập ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nghe, nói, đọc, viết xoay quanh các chủ đề: con người, lễ hội, phong tục tập quán địa phương,...

Giáo viên giảng dạy:
MaryEllen Powers, Adam Lewis, Suzanna Hare, Cayman Fitzhugh, Zachary Hill, Nicholas Goudie, Jessica Miller, Phillip Toop, Nicole Goyder
Tiếng Anh Lớp 9
star star star star star
4.8 (121 comment)
3866 học sinh đang học
100+ Video bài học 300+ bài tập ngữ pháp, từ vựng, phát âm, nghe, nói, đọc, viết xoay quanh các chủ đề: kỳ quan thiên nhiên, khoa học, vũ trụ,... 

Giáo viên giảng dạy:
MaryEllen Powers, Adam Lewis, Cayman Fitzhugh, Zachary Hill