Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 6


4.8 (200 comment)
1.200 học sinh đang học
Khoá học giúp học sinh nắm chắc kiến thức trên lớp, vận dụng đúng từ vựng, ngữ pháp trong từng bối cảnh giao tiếp. Làm quen với chương trình học chuẩn Quốc tế. Cải thiện phát âm, luyện nói có ngữ điệu tự nhiên. Tự tin trò chuyện về các chủ đề quen thuộc: gia đình, trường học, bạn bè,...
0%
Hoàn thành
0
Điểm trung bình
0
Tổng điểm
Unit 1: My New School
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
Phillip Toop
Giáo viên chính
Nicole Goyder
Giáo viên chính
Unit 2: My Home
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
Phillip Toop
Giáo viên chính
Davin Reid
Giáo viên chính
Unit 3: My Friends
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
Phillip Toop
Giáo viên chính
Davin Reid
Giáo viên chính
Unit 4: My Neighbourhood
0%
Tổng điểm
0/2500
Giáo viên
Phillip Toop
Giáo viên chính
Davin Reid
Giáo viên chính
Unit 5: Natural Wonders Of The World
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Phillip Toop
Giáo viên chính
Davin Reid
Giáo viên chính
Unit 6: Our Tet Holiday
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Dean Logan
Giáo viên chính
Unit 7: Television
0%
Tổng điểm
0/3800
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Elisabeth Donnan
Giáo viên chính
Unit 8: Sports and Games
0%
Tổng điểm
0/2600
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Elisabeth Donnan
Giáo viên chính
Unit 9: Cities of The World
0%
Tổng điểm
0/3200
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Elisabeth Donnan
Giáo viên chính
Unit 10: Our Houses in The Future
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Davin Reid
Giáo viên chính
Unit 11: Our Greener World
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Elisabeth Donnan
Giáo viên chính
Unit 12: Robots
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
Davin Reid
Giáo viên chính
Elisabeth Donnan
Giáo viên chính