Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 7


4.8 (200 comment)
1.200 học sinh đang học
Khoá học giúp học sinh cải thiện khả năng nói với ngữ điệu. Tăng khả năng nhận biết những từ đồng âm, đồng nghĩa. Tự tin trò chuyện về các chủ đề: ẩm thực, danh lam thắng cảnh địa phương,... Hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh.
0%
Hoàn thành
0
Điểm trung bình
0
Tổng điểm
Unit 1: My Hobbies
0%
Tổng điểm
0/2600
Giáo viên
James McFadyen
Giáo viên chính
Cayman Fitzhugh
Giáo viên chính
Unit 2: Health
0%
Tổng điểm
0/3100
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 3: Community Service
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 4: Music and Arts
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
James McFadyen
Giáo viên chính
Unit 5: Vietnamese Food and Drink
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 6: The First University in Vietnam
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 7: Traffic
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 8: Films
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 9: Festivals around the World
0%
Tổng điểm
0/2700
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 10: Sources of Energy
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Cayman Fitzhugh
Giáo viên chính
Unit 11: Travelling in the Future
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 12: An Overcrowded World
0%
Tổng điểm
0/2800
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính