Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 8


4.8 (200 comment)
1.200 học sinh đang học
Khoá học giúp học sinh nắm chắc, vận dụng linh hoạt từ vựng, ngữ pháp trong từng bối cảnh giao tiếp. Hoàn thiện phát âm với ngữ điệu tự nhiên. Củng cố, cải thiện khả năng đọc hiểu, tiếp cận một số tài liệu tiếng Anh theo sở thích. Nâng cao kĩ năng viết về các chủ đề đã học.
0%
Hoàn thành
0
Điểm trung bình
0
Tổng điểm
Unit 1: Leisure activities
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 2: Life in the countryside
0%
Tổng điểm
0/3100
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 3: Peoples of Vietnam
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 4: Our customs and traditions
0%
Tổng điểm
0/3100
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 5: Festivals in Vietnam
0%
Tổng điểm
0/2400
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 6: Folk Tales
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 7: Pollution
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 8: English speaking countries
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 9: Natural disasters
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 10: Communication
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 11: Science and technology
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 12: Life on other planets
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính