Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686

Tiếng Anh lớp 9


4.8 (200 comment)
1.200 học sinh đang học
Khoá học giúp học sinh tự nhiên, trôi chảy trong giao tiếp nhờ vận dụng thành thạo từ vựng, ngữ pháp. Tự tin trò chuyện, thuyết trình về các chủ đề khó như: khoa học, vũ trụ,... Nâng cao khả năng nghiên cứu, đọc hiểu một số tài liệu tiếng Anh nhờ tiếp cận được kho tài liệu khổng lồ.
0%
Hoàn thành
0
Điểm trung bình
0
Tổng điểm
Unit 1: Local Environment
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 2: City Life
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 3: Teen Stress and Pressure
0%
Tổng điểm
0/2900
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 4: Life in the past
0%
Tổng điểm
0/3000
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 5: Wonders of Viet Nam
0%
Tổng điểm
0/2600
Giáo viên
MaryEllen Powers
Giáo viên chính
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 6: Viet Nam: Then and Now
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 7: Recipes and eating habbits
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 8: Tourism
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 9: English in the world
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 10: Space travel
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 11: Changing roles in society
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính
Unit 12: My future career
0%
Tổng điểm
0/0
Giáo viên
Adam Lewis
Giáo viên chính