Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
Hotline: 093.120.8686
Hotline
093.120.8686
Unit 1: Leisure activities
0/3000 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Leisure activities Từ vựng: Các hoạt động trong thời gian rảnh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: /br/ and /pr/ sounds Phát âm: các âm /br/, /pr/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: Verbs of liking + gerunds, verbs of liking + to infinitives Ngữ pháp: Động từ chỉ sở thích
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 4 Reading: Leisure activities Luyện đọc: Các hoạt động trong thời gian rảnh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Speaking: Talk about leisure activities Luyện nói: Nói về các hoạt động trong thời gian rảnh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Listening: Leisure Activities Luyện nghe: Các hoạt động trong thời gian rảnh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 7 Writing: Giving an opinion Luyện viết: Cách đưa ra ý kiến
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400