Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 10: Our Houses in The Future
0/3100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Type of houses and appliances Từ vựng: Các loại nhà và thiết bị trong nhà
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/600
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /dr/ and /tr/ Phát âm: Cách phát âm /dr/ và /tr/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 3 Grammar: Will for the future - Might for future possibility Ngữ pháp: Will nói về tương lai - Might nói về khả năng trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 4 Reading: Houses in the future Luyện đọc: Các loại nhà trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: Your dream house Luyện nghe: Ngôi nhà mơ ước của em
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Our houses in the future Luyện viết: Viết về ngôi nhà trong tương lai của chúng ta
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 7 Speaking: Houses in the future Luyện nói: Nói về những ngôi nhà trong tương lai
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Draw your future house Giao tiếp: Vẽ ngôi nhà trong tương lai của em
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Design your house in the future Dự án: Thiết kế ngôi nhà trong tương lai của em
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200