Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 6: Our Tet Holiday
0/3100 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Tet things and activities Từ vựng: Tết và các hoạt động trong ngày Tết
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /s/ and /ʃ/ Phát âm: Cách phát âm /s/ và /ʃ/.
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: How to use should and will Ngữ pháp: Cách sử dụng 'should' và 'will'
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 4 Reading: New Year celebrations Luyện đọc: Đón năm mới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 5 Listening: New Year celebrations Luyện nghe: Đón năm mới
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 6 Writing: Write an email to a friend Luyện viết: Viết thư cho bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Tet activities Luyện nói: Các hoạt động ngày tết
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Talk to a friend about some countries Giao tiếp: Nói về các quốc gia với bạn của mình
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Make a poster showing your hopes for the new year Dự án: Làm poster nói về những hi vọng trong năm mới của bạn
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200