Edupia Kid    Edupia Tiểu học    Edupia THCS
Tiếng Anh online chất lượng cao
   Vươn Ra Thế Giới
093.120.8686
Hotline: 093.120.8686 Hotline
Unit 8: Sports and Games
0/2900 điểm
Lesson 1 Vocabulary: Sports and Games Từ vựng: Các môn thể thao và trò chơi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 2 Pronunciation: How to pronounce /eə/ and /ɪə/ Phát âm: Cách phát âm /eə/ và /ɪə/
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 3 Grammar: The past simple - Imperatives Ngữ pháp: Thì quá khứ đơn - Câu mệnh lệnh
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 4 Reading: Sports and Games Luyện đọc: Các môn thể thao và trò chơi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/500
Lesson 5 Listening: Sports and Games Luyện nghe: Các môn thể thao và trò chơi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 6 Writing: Describe a football match Luyện viết: Miêu tả một trấn đấu bóng đá
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/300
Lesson 7 Speaking: Talk about a crazy sport Luyện nói: Nói về một môn thể thao kì lạ
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/400
Lesson 8 Communication: Sports and Games Giao tiếp: Các môn thể thao và trò chơi
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200
Lesson 9 Project: Demonstrate a sport or game Dự án: Giải thích, hướng dẫn chơi một trò chơi hoặc một môn thể thao
Hoàn thành: 0%
Điểm số: 0/200